Archive | Malaysia RSS for this section

[Seluruh Malaysia] Pelbagai Jawatan

Jabatan Latihan Khidmat Negara

Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), Kementerian Pertahanan Malaysia mempelawa warganegara Malaysia untuk mengisi lantikan  Sambilan di Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), Kementerian Pertahanan Malaysia.

Jurulatih/Penyelaras

Timbalan Komandan Latihan Gred N41

Penolong Pegawai Kesatria Gred S27

Pembantu Kesatria Gred S17

Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17

Permohonan melalui http://adf.ly/DPshf

Tarikh Tutup Permohonan: Selagi ada kekosongan

Advertisements

[Seluruh Malaysia] Pelbagai Jawatan

Pos Malaysia Berhad

 

Butiran Kekosongan
Nama Jawatan : Eksekutif Operasi
Keterangan Kekosongan : Pegawai Operasi Pos Ar-Rahnu

Syarat & Kelayakan:
1. Warganegara Malaysia
2. Memiliki kelulusan STPM/ Diploma Pengurusan Akaun/Kewangan/Pengurusan Perniagaan dan mana-mana bidang yang diiktiraf setaraf dengannya.
3. Mempunyai pengalaman dalam penilaian emas & mengendalikan operasi/pentadbiran

Pengalaman Berkaitan Diperlukan : 12Bulan
Status Jawatan Kosong : Tetap
Bilangan Kekosongan : 40
Tempat Kerja :
Negeri : PELBAGAI NEGERI
Daerah : TIDAK MEMILIH
Tarikh Tutup Permohonan : 30 September 2012
Pekerjaan Ini Sesuai Untuk : Lepasan Sekolah/IPT
Waktu Bekerja : Normal
Gaji Ditawarkan : RM 1800
Jantina : Tidak Memilih
Taraf Perkahwinan : Tidak Memilih
Kemudahan :
Perubatan
Kelayakan / Kelulusan Akademik, Pengkhususan dan Kemahiran
Bil. Syarat Kelayakan Sub-Kelayakan
1 DIPLOMA ANY
Kemahiran Bahasa
Pertuturan Tahap Penguasaan Penulisan Tahap Penguasaan
Pertama BAHASA MELAYU Fasih BAHASA MELAYU Baik
Kedua BAHASA INGGERIS Baik BAHASA INGGERIS Baik

 

Butiran Kekosongan
Nama Jawatan : Penyelia, kewangan
Keterangan Kekosongan : Jawatan: Penilai Pos Ar-Rahnu

1. Warganegara Malaysia.
2. Memiliki STPM/Diploma berkaitan yang setaraf dan diiktiraf.
3. Mempunyai pengalaman dalam bidang penilaian emas.
4. Mempunyai ciri-ciri amanah, mesra pelanggan serta boleh bekerja diluar waktu ditetapkan.

Pengalaman Berkaitan Diperlukan : 12Bulan
Status Jawatan Kosong : Tetap
Bilangan Kekosongan : 40
Tempat Kerja :
Negeri : PELBAGAI NEGERI
Daerah : TIDAK MEMILIH
Tarikh Tutup Permohonan : 30 September 2012
Pekerjaan Ini Sesuai Untuk : Lepasan Sekolah/IPT
Waktu Bekerja : Normal
Gaji Ditawarkan : RM 1800
Jantina : Tidak Memilih
Taraf Perkahwinan : Tidak Memilih
Kemudahan :
Perubatan
Kelayakan / Kelulusan Akademik, Pengkhususan dan Kemahiran
Bil. Syarat Kelayakan Sub-Kelayakan
1 DIPLOMA ANY
Kemahiran Bahasa
Pertuturan Tahap Penguasaan Penulisan Tahap Penguasaan
Pertama BAHASA MELAYU Fasih BAHASA MELAYU Baik
Kedua BAHASA INGGERIS Baik BAHASA INGGERIS Baik

 

Butiran Kekosongan
Nama Jawatan : Kerani, kewangan
Keterangan Kekosongan : Jawatan: Kerani Kaunter Pos Ar-Rahnu

1. Umur minima 18 tahun & tidak lebih 30 tahun.
2. Lulus SPM dgn BM (kredit), B.I(lulus) & kredit salah satu sama ada Matematik/Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/Perdagangan @ Ekonomi.
3. Keutamaan kepada  yang berpengalaman di Kaunter Ar-Rahnu @ Kedai Emas.

Pengalaman Berkaitan Diperlukan : 0Bulan
Status Jawatan Kosong : Tetap
Bilangan Kekosongan : 40
Tempat Kerja :
Negeri : PELBAGAI NEGERI
Daerah : TIDAK MEMILIH
Tarikh Tutup Permohonan : 30 September 2012
Pekerjaan Ini Sesuai Untuk : Lepasan Sekolah/IPT
Waktu Bekerja : Normal
Gaji Ditawarkan : RM 1000
Jantina : Tidak Memilih
Taraf Perkahwinan : Tidak Memilih
Kemudahan :
Perubatan
Kelayakan / Kelulusan Akademik, Pengkhususan dan Kemahiran
Bil. Syarat Kelayakan Sub-Kelayakan
1 SPM/SPMV/MCE/O-LEVEL SPM/SPMV/MCE/O-LEVEL
Kemahiran Bahasa
Pertuturan Tahap Penguasaan Penulisan Tahap Penguasaan
Pertama BAHASA MELAYU Fasih BAHASA MELAYU Baik
Kedua BAHASA INGGERIS Baik BAHASA INGGERIS Baik

 

Permohonan melalui http://goo.gl/ghBsx

 

Tarikh Tutup Permohonan: 30/09/2012

 

AirAsia Flight Attendants Walk-In Interviews

 

 

AirAsia Flight Attendants Walk-In Interviews

 

[Seluruh Malaysia] Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

Jawatan :  Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
Gred : DH41
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Pendidikan
Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)
(i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,120.73); atau
(ii) ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,222.94); atau
(iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,222.94); atau
(iv) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,222.94); atau
(v) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ukur bahan/ukur tanah/ukur bangunan/seni bina landskap/perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,325.14); atau
(vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,529.56); atau
(vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,733.98; bagi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan: RM 2,836.19; dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: RM 2,938.40); atau
(viii) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,631.77); atau
(ix) ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM 2,938.40); dan
[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]
(d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Jawatan : Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
Gred : DH29
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Pendidikan
Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)
(i) diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM 1,588.45); atau
(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM 1,661.95); atau
(ii) diploma dalam bidang pertanian/kejuruteraan/senibina/ukur bahan/ukur tanah/ukur bangunan/seni bina landskap/perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM 1,735.44); dan
Calon-calon di perenggan c (ii), (iii), yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan.
(d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Permohonan melalui http://adf.ly/DPt2E

Tarikh Tutup Permohonan: Terbuka Sepanjang Tahun

[Seluruh Malaysia] Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah & Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Gred : DG41
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Pendidikan
Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(1) warganegara Malaysia;
(2) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(3) Memiliki ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(4) Memiliki ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41: P1T4)
(5) Memiliki ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41:P1T5)
(6) Memiliki ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41 : P1T6)
(7) Memiliki ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41 : P1T8)
(8) Memiliki ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(Gaji permulaan ialah Gred DG41 : P1T10; bagi ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan P1T11 dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; P1T12 )
(9) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu ( Lulus Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Penetapan Gaji Permulaan : Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DG41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja, bakat atau kemahiran dalam bidang-bidang berkaitan.
Tempoh Percubaan : Pegawai Perkhidmatan Pendididkan Siswazah Gred DG41 yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama setahun hingga 3 tahun
 Jawatan :  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Gred : DGA29
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Pendidikan
Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(1) warganegara Malaysia;
(2) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(3) Memiliki Diploma Perguruan daripada maktab Perguruan Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred DGA6 : P1T1) atau ;
(4) Memiliki Diploma dalam bidang berkenaan dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Perguruan Lepasan Diploma dari Maktab Perguruan tempatan/kelayakan perguruan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DGA6 : P1T3 ) atau;
(5) Diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kursus Perguruan Lepasan Diploma dari maktab perguruan tempatan atau kelayakan perguruan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DGA6 : P1T3)
(6) Diploma Kejuruteraan atau Pertanian dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerjaan serta Sijil Kursus Perguruan tempatan atau kelayakan perguruan yang diiktiraf selaras dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DGA6 : P1T4)
(7) Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Lulus Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengan oleh kerajaan. institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Penetapan Gaji Permulaan : Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DGA6 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja, bakat atau kemahiran dalam bidang-bidang berkaitan.
Tempoh Percubaan : Pegawai Perkhidmatan Pendididkan Lepasan Diploma DGA6 dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 3 tahun.

Permohonan melalui http://adf.ly/DPt2E

Tarikh Tutup Permohonan: Terbuka Sepanjang Tahun

[Seluruh Malaysia] Pembantu Penilaian Gred W17

JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA

Pembantu Penilaian Gred W17

Syarat Lantikan:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut;
  [ Gaji Permulaan P1 : RM928.74 ] atau
 • Sijil Penilaian Harta Tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institut Penilaian Negara (INSPEN) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan P1 : RM1,379.92 ] dan
 • kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Deskripsi Tugas:
Menerima arahan dan menjalankan penilaian harta tanah dan pentadbiran, menerima arahan tugas informasi harta tanah, menerima arahan dan menjalankan latihan dan penyelidikan, mendapatkan kelulusan terhadap nilaian yang melebihi kuasa untuk melaporkannya dan lain-lain kelulusan terhadap perkara dinyatakan di atas.

Permohonan melalui http://adf.ly/DPtEN

Tarikh Tutup Permohonan: 07/10/2012

[Seluruh Malaysia] Pengajar Membalak Gred G17

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Pengajar Membalak Gred G17

Syarat Lantikan:
 • Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut;
  [ Gaji Permulaan P1 : RM1,326.94 ] atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat pada peringkat peperiksaan tersebut;
  [ Gaji Permulaan P1 : RM1,326.94 ] dan
 • Sijil Latihan Membalak daripada Sekolah Latihan Membalak yang diiktiraf oleh Kerajaan serta mempunyai pengalaman tidak kurang 5 tahun dalam kerja perusahaan membalak bagi mereka yang mempunyai kelayakan SRP dan selama tidak kurang daripada 2 tahun bagi mereka yang mempunyai kelayakan SPM.
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab mengajar pelatih-pelatih cara-cara pengendalian dan menyelenggara jentera berat dalam pembalakan, teknik membina jalan-jalan balak dan menarik balak dari hutan ke Matau.

Permohonan melalui http://adf.ly/DPtEN

Tarikh Tutup Permohonan: 07/10/2012