[Selangor] Pelbagai Jawatan

Majlis Perbandaran Subang Jaya

 

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun keatas untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

 

PEGAWAI PERUBATAN GRED UD51/52

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) (i) Ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia: atau

(ii) Calon yang dilantik dibawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peratuaranperaturan Perubatan seperti perenggan 12(1) (aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.

(iii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan;

(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.

Gaji permulaan ialah pada Gred UD 51 P1

RM 5,641.31

 

PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43/44

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(b) (i) Ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia: atau

(ii) Calon yang dilantik dibawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peratuaranperaturan Perubatan seperti perenggan 12(1) (aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.

(iii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan;

(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.

Gaji permulaan ialah pada Gred UD 43 P1
RM 3,422.66

 

PEGAWAI VETERINAR

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) (i) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau Ijazah dalam Ilmu Perubatan Veterinar atau Sains Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan berdaftar di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974 selaras dengan senarai kelayakankelayakan di Bahgian 1 Jadual Kedua; Gaji permulaan ialah pada P1 – RM 2,527.99 dan

(b) Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

CARA MEMOHON.

a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kosong yang boleh didapati di Kaunter Informasi Aras 1 Majlis Perbandaran Subang Jaya atau boleh didapati melalui internet:

http://www.mpsj.gov.my.

b) Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar beserta dengan:-

i) Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran.

ii) Salinan Sijil-Sijil Persekolahan yang telah disahkan dari salinan asal.

iii) Salinan Kelulusan Akademik (sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sijil / diploma / ijazah dari IPTS dan luar negara- (jika yang berkenaan).

iv) Transkrip keputusan peperiksaan semua semesta – (jika yang berkenaan).

v) Sekeping Gambar ukuran pasport (Warna).

vi) Nama jawatan yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas kiri sampul surat permohonan.

c) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan Mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 21.

 

PENTING :

i) Permohonan yang lewat dan tidak lengkap diisi akan ditolak.

ii) Hanya calon yang ditapis sahaja akan dipanggil temuduga.

iii) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

iv) Sebarang tuntutan perbelanjaan adalah tanggungjawab pemohon sendiri

d) Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada :-

YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA,
PERSIARAN PERPADUAN, USJ 5,
47610 SUBANG JAYA.
(u.p. : JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN)

e) Tarikh tutup permohonan pada 6 Oktober 2012

 

KEUTAMAAN DIBERIKAN KEPADA ANAK NEGERI SELANGOR

 

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: