[Seluruh Malaysia] Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah & Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Gred : DG41
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Pendidikan
Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(1) warganegara Malaysia;
(2) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(3) Memiliki ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(4) Memiliki ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41: P1T4)
(5) Memiliki ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41:P1T5)
(6) Memiliki ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41 : P1T6)
(7) Memiliki ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah Gred DG41 : P1T8)
(8) Memiliki ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(Gaji permulaan ialah Gred DG41 : P1T10; bagi ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan P1T11 dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; P1T12 )
(9) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu ( Lulus Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Penetapan Gaji Permulaan : Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DG41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja, bakat atau kemahiran dalam bidang-bidang berkaitan.
Tempoh Percubaan : Pegawai Perkhidmatan Pendididkan Siswazah Gred DG41 yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama setahun hingga 3 tahun
 Jawatan :  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Gred : DGA29
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Pendidikan
Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(1) warganegara Malaysia;
(2) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(3) Memiliki Diploma Perguruan daripada maktab Perguruan Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred DGA6 : P1T1) atau ;
(4) Memiliki Diploma dalam bidang berkenaan dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Perguruan Lepasan Diploma dari Maktab Perguruan tempatan/kelayakan perguruan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DGA6 : P1T3 ) atau;
(5) Diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kursus Perguruan Lepasan Diploma dari maktab perguruan tempatan atau kelayakan perguruan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DGA6 : P1T3)
(6) Diploma Kejuruteraan atau Pertanian dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerjaan serta Sijil Kursus Perguruan tempatan atau kelayakan perguruan yang diiktiraf selaras dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah Gred DGA6 : P1T4)
(7) Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Lulus Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengan oleh kerajaan. institusi- institusi pengajian tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Penetapan Gaji Permulaan : Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DGA6 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja, bakat atau kemahiran dalam bidang-bidang berkaitan.
Tempoh Percubaan : Pegawai Perkhidmatan Pendididkan Lepasan Diploma DGA6 dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 3 tahun.

Permohonan melalui http://adf.ly/DPt2E

Tarikh Tutup Permohonan: Terbuka Sepanjang Tahun

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: